Monday, August 07, 2017

มีคนฉลาดเขียนถึง จึงต้องเขียนชี้แจงมีโครงการวิจัยของหน่วยงานรัฐ   ร่วมกับเอกชน   เพื่อลดผลกระทบจากการฟอกย้อมในอุตสาหกรรมทอผ้า   นับว่าเป็นโครงการที่มีแนวคิดดีมาก  ได้ผลอีกต่างหาก   แล้วนำมาชวนให้พวกโอทอปทดลองใช้     แต่ในบทความอ่านเผินๆ จะเป็นแก้ววรรณาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วย     ก็ขอบอกว่า  ที่แก้ววรรณาไม่ได้อยู่โอทอป  เราใช้น้ำหมักของเราเอง  ที่ไม่ได้เลือกชนิดจุลินทรีย์ที่กำจัดแป้งโดยเฉพาะ   ของเราเป็นจุลินทรีย์ทั่วไป   และยังมีความสุขกับการใช้     ยังไม่อยากเสียตังค์ซื้อใหม่   และ ก็คิดว่ายังจะสั่งซื้อเส้นด้ายไม่ฟอกขาว   แบบเดิมที่ซื้อมานานกว่า 10 ปีแล้วจากบริษัทนี้  ที่ทำวิจัยนี้แหละ    ถ้าเขาจะใช้จุลินทรีย์เฉพาะที่วิจัย  มาฟอกขายให้   ก็ขอคิดดูก่อน  ว่าจะทำอย่างไร   สรุป  ที่โพสนี้ ก็แค่บอกว่า ไม่ได้ใช้ของโครงการวิจัยนี้เน้อ.....

Links to this post:

Create a Link

<< Home